Програма за Лоялност

Общи условия на Програмата за лоялни клиенти на БулВит България ЕООД

Карта „БулВит“ се издава безплатно на клиентите на „БулВит България“ ЕООД, пълнолетни физически лица или юридически лица, пазаруващи онлайн на www.BulVit.com и в магазините на БулВит България ЕООД. Притежателите на клиентска карта получават отстъпки при покупки както онлайн така и във физическите магазини от веригата БулВит. Адресите на магазините можете да видите тук. Картата се издава в срок от четиринадесет дни от подаване на саморъчно попълнено и подписано от клиента заявление до издателя на картата. Заявления се получават във всички магазини на БулВит България ЕООД. С подписването на общите условия от клиента, същият ги приема и се задължава да изпълнява своите задължения по тях, при издаване на картата. С издаването на картата, дружеството издател се задължава от своя страна, да изпълнява своите задължения по настоящите общи условия.

Отстъпката се получава при изплащане на съответната стока, на основа общото потребление на отделния клиент, както следва:

Между 51-300 лева – 3%
Между 301-600 лева - 5%
Между 601-1000 лева - 8%
Между 1001-2000 лева – 10%
Между 2001-3000 лева – 13%
Между 3001-4000 лева – 15 %
Над 4001 лева – 17%
Промоционалните условия не се комбинират с други подобни – клиентът може да избере предпочитаната от него промоционална програма.

Отстъпка не се ползва в случаите на:

Закупуване на промоционални продукти
Закупуване на покупки, предмет на други промоционални програми/условия.
Сумата на общото потребление на всеки отделен клиент включва стойността на индивидуалните му покупки, при които той се е легитимирал пред служителите в магазините с карта „БулВит“, а при покупки онлайн - е вписъл номера на картата в полето за код за отстъпка. В сумата на общото потребление се включва стойността на закупените промоционални продукти. 

При покупки във физическите магазини, общото потребление на клиентите се изчислява автоматично. При покупки онлайн, общото потребление задължително се верифицира от сътрудник на БулВит България ЕООД, който ще потвърди точния процент отстъпка с обаждане по телефона преди поръчката да бъде изпратена.

ВАЖНО! При покупки онлайн на www.BulVit.com паговете за безплатна доставка се актуализират към крайната сума на поръчката след прилагане на съответния процент отстъпка.

Карта „БулВит“ се издава за неограничен срок. Картата е собственост на дружеството издател. При покупка, клиентите се легитимират с издадената им карта.

Приемайки настоящите общи условия, КЛИЕНТИТЕ изрично се съгласяват, предоставените от тях лични данни да бъдат обработвани от дружеството издател на картата, при съблюдаване на настоящите условия и на закона. Всички доброволно предоставени от КЛИЕНТА данни се съхраняват, обработват и използват от издателя на картата за целите на рекламата на продаваните във веригата аптеки стоки, комуникацията с клиента, за маркиране на извършените покупки и осигуряване ползването на съответните отстъпки. Данните, които клиентът предоставя, няма да бъдат използвани за рекламни и/или търговски цели, ако клиентът не е дал съгласието си, чрез маркиране на съответния текст в заявлението за издаване на картата. Издателят на картата няма да предоставят личните данните на клиента на трети лица, без изричното съгласие на клиента. Издателят на картата може да предоставя личните данни на клиента на трети лица, в т.ч. държавни органи, само при наличие на задължение за това по закон.

Условията за използване на карта „БулВит“ могат да се променят от издателя на картата. Общите условия, съответно измененията им, се публикуват на електронната страница bulvit.com.

За въпроси и мнения, във връзка с използването на картата, се обръщайте към нас на адрес: sales@bulvit.com.

Ако желаете да прекратите използването на карта „БулВит“, следва да заявите това, с изрично Ваше искане на sales@bulvit.com.