Количката е празна


Общи условия за ползване

ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И ИЗЦЯЛО НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ НАШИЯ САЙТ.

С всяко Ваше действие, съставляващо пряко или косвено използване съдържанието на настоящия сайт или на предлагани с него стоки или услуги, Вие потвърждавате волята си за приемане и обвързване с клаузите на настоящото споразумение и изложените в него Общи условия, при което възникналите между Вас и БУЛВИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД отношения са предмет на уреждане от настоящото споразумение във вида му към момента на използването на сайта.
В случай, че не сте съгласни с изложените тук Общи условия или не желаете да се обвързвате с тях, то напоснете този Сайт незабавно.

 

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ

БУЛВИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД е търговското дружество, вписано в търговския регистър под номер 203648456 и адрес за кореспонденция: Бургас, к-с Славейков, бл. 21А.

Продуктите, които се намират на интернет страницата на www.bulvit.com не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ нашата продуктовата линия.  Страницата има чисто информационен характер. Полаганите усилия от наша страна, за осигуряване на достоверност и точност на представената информацията, гарантират актуалността и верността на същата, доколкото изхожда от нас или е предоставена по съответния законов ред от трети източник.  Настоящата страница не цели извършването на реклама на лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание, поради което не съдържа такава.  Чрез настоящата страница БУЛВИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД не осъществява предлагане и продажба на лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание.

Никоя част от страницата и приложенията й не съставлява и не следва да се възприема като предложение от страна на БУЛВИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД за сключване на договор за продажба на лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание. В случай на неправилно възприемане на определени текстове в обратен смисъл, БУЛВИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД не се счита обвързано с такива трети лица и не приема евентуални поръчки за подобни продажби.

БУЛВИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД не носи отговорност за физически и морални проблеми в следствие на посещението на уебсайта и информацията, публикувана в него.

 

ОТГОВОРНОСТ:

Най-учтиво Ви молим, да се КОНСУЛТИРАТЕ СЕ С КВАЛИФИЦИРАНО МЕДИЦИНСКО ЛИЦЕ преди използване на продуктите, предлагани чрез сайта или преди да решите да съобразите поведението си с публикуваните в сайта статии, информационни карета, коментари в чатовете в реално време или друга информация, предоставена Ви от сайта, независимо по какъв ред. Информацията за продуктите е представена единствено като листовка за начина на използване на хранителната добавка, предоставен от производителя. Пълнотата и достоверността на информацията не е гарантирана от страна на БУЛВИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД. Съдържанието в сайта не препоръчва прилагането на самолечение на здравни проблеми.

ПРИ ВЪЗНИКНАЛ ЗДРАВОСЛОВЕН ПРОБЛЕМ/ВЪПРОС, МОЛЯ КОНСУЛТИРАЙТЕ СЕ НЕЗАБАВНО С ВАШИЯ ЛИЧЕН ЛЕКАР/ЛЕКАР СПЕЦИАЛИСТ ИЛИ ФАРМАЦЕВТ. В никакъв случай не възприемайте дадената Ви чрез сайта информация като абсолютно достоверна и правилна, дори и същата да се окаже такава.

БУЛВИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД не дава гаранция за точността, надеждността, пълнотата или полезността на предоставената в сайта информация. Не изключваме възможността за грешки, закъснения, пропуски, неактивност на сайта и загуба на цялото количество или частични данни, поради технически или човешки фактори, поради което и не носи отговорност в тази връзка.

БУЛВИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД не осигурява незабавно подновяване на информацията, съдържаща се в сайта, в случай, че същата е неактуална с оглед съвременното ниво на развитие на науката.

 

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗДРАВНИ ГРИЖИ

Доколкото в сайта е предоставената информация за здравни грижи, същата описва общите принципи на здравни грижи, при което не е предназначена като специфична инструкция за индивидуални пациенти и не следва да се тълкува като такава.

Предоставената информация няма характер на медицинска консултация и не цели даването на подобна. Същата не е съставлява ръководство за самолечение и в никакъв случай не замества и не може да замести медицинската консултация, диагностика или лечение, даване от квалифициран лекар. Тя има чисто справочен характер и цели единствено да Ви осигури още един информационен източник, наред с много други подобни. При възникнало съмнение за здравословен проблем или нужда от лечение, ПОТРЕБИТЕЛЯТ ВИНАГИ СЛЕДВА ДА СЕ ОБРЪЩА ЗА МЕДИЦИНСКА КОНСУЛТАЦИЯ КЪМ КВАЛИФИЦИРАН И ПРАВОСПОСОБЕН ЛЕКАР ИЛИ ФАРМАЦЕВТ. На така предоставената информация не следва да се разчита като единствено вярна, като същата следва да се проверява, като за целта следва да се обръщате към квалифициран специалист – лекар, фармацевт и др.

Именно поради това, ползвайки настоящия сайт, Вие сте наясно и се съгласявате с това, че ние не носим отговорност при евентуално възникнал риск или евентуално настъпили вреди, резултат от това, че сте ползвали съдържанието на сайта, без да съобразите настоящите условия.

 

РЕГИСТРАЦИЯ

Електронният магазин на БУЛВИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД дава възможност на потребителите да разгледат, получат пълна информация и закупят стоките и /или услугите, предлагани в него.

Всеки Потребител е длъжен да попълни регистрационната форма, в която да посочи верни данни, необходими за издаването на фактура и протоколи за доставка, както и валиден адрес, телефонен номер и e-mail адрес.

 

ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Личните данни, получени от БУЛВИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД в хода на регистрацията, са използвани единствено и само с цел обслужване на Потребителите, включващо приемане и изпълнение на поръчки и връзка с Потребителите в случай на възникнали проблеми, свързани с поръчката. Данните няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица или използвани за цели, различни от гореописаните.

Потребителската регистрация може да бъде закрита по всяко време по молба на Потребителя, изпратена в писмен вид на sales@bulvit.com

 

ПОРЪЧКИ

Електронният магазин на БУЛВИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД приема поръчки 24 часа в денонощието, 7 дни седмично. Всеки избран продукт се слага в кошницата. Преди да потвърди поръчката си Потребителят може да прегледа кошницата, да коригира количеството и информацията си и след това да я потвърди.

При избора на начин на плащане и потвърждаването на поръчката, Потребителят се задължава да заплати крайната й цена. След заявката, системата на електронния магазин изпраща имейл, потвърждаващ получаването на поръчката.

Като алтернативна форма на поръчка се приемат заявки, дадени на телефон 0895 56 8001 или 8002 или на електронна поща sales@bulvit.com.

Изпълнението на поръчката може да бъде забавено поради някоя от следните причини:

Липса на наличност на поръчаната стока;
Липса на наличност на поръчаната стока;
Грешен или непълен адрес за доставка или телефон за контакт с Потребителя.
Цени и начин на плащане

Крайната цена на поръчката представлява общата сума от цените на всички поръчани продукти, с включена цена на доставка, посочена самостоятелно.

Всички цени са в левове с включен ДДС и не подлежат на промяна от момента на поръчване до момента на плащане.

 

ПЛАЩАНЕ

Наложен платеж – При избиране на този метод за плащане от Потребителя, се създава поръчка с номер и крайна цена. Заплащането на поръчката се извършва на куриера при доставка.


По банков път – При избор на начин на плащане „по банков път” при заявяване на поръчката от Потребителя, се създава поръчка с номер, както и му се издава проформа фактура, на базата на която той може да заплати. Потребителят извършва банков превод по сметка на БУЛВИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД, като посочва номера на проформата като основание за превода. Валидността на поръчката е 10 дни.

 

НАЧИН, СРОК И ЦЕНА НА ДОСТАВКА

Начините на доставка, предлагани от БУЛВИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД са следните:

Доставка с куриерска фирма
Срокът на доставка до избраната от Потребителя крайна дестинация е до 14 работни дни.

Цени и условия за за доставка с куриерска фирма:

Доставката на вашата поръчка се извършва с куриерска фирма на указания от вас адрес, всеки делничен ден от 9.00 до 17.30 часа.

Доставки не се извършват в неделя, официални празници/почивни дни или извън указаните часове.

Цената на доставката е:

3лв до офис на Еконт и 5лв до врата.
При покупка на обща стойност над 55 лв. безплатна доставка до офис на Еконт.
При покупка на обща стойност над 80 лв. безплатна доставка до адрес.


Посочените куриерски цени са за доставка до 5 кг.

Пратка с приоритетен час /по желание на клиента/ или съботна доставка се оскъпява с такса от 2.40лв.


Цени за доставки на куриерски пратки над 5 килограма:

от 5 до 10 кг. 7 лв.
от 10 до 15 кг. 9 лв.
от 15 до 20 кг. 11 лв.
от 20 до 25 кг. 13 лв.
от 25 до 30 кг. 15 лв.


Обявените цени за доставка са валидни само за доставки с куриерска фирма на територията на България. Разходите по транспортната застраховката на поръчаните артикули са за сметка на БулВит.

В случай на забавяне на доставката, независимо от причините, БУЛВИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД се задължава да уведоми Потребителя за това и да посочи нова дата на доставка.

 

ОТКАЗАНИ ПОРЪЧКИ, РАКЛАМАЦИЯ И ВРЪЩАНЕ НА ПОРЪЧКИ

Потребителят може да откаже поръчката си преди тя да бъде подготвена за доставка чрез куриер или доставена на адреса, посочен от Потребителя - чрез нарочно писмено изявление на sales@bulvit.com

Потребителят има право да провери съдържанието поръчката си преди да я приеме от куриерската фирма.

Потребителят има право, без да дължи обезщетение и без да посочва причина, да върне получената стока в срок до 14 работни дни, считано от деня на получаването й.

В този случай Потребителят трябва да върне стоката в запазена оригинална опаковка, с ненарушена цялост и неизползвана, в съответствие с разпоредбите на чл. 55 от ЗЗП.

При неизпълнение на тези условия БУЛВИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД запазва правото си да откаже да приеме върнатата стока и съответно да не възстанови пълната сума, платена от Потребителя.

Потребителят е длъжен да уведоми писмено БУЛВИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД относно желанието си да върне стоката/стоките на имейл: sales@bulvit.com и да я/ги върне обратно на БУЛВИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД, като разходите по връщането са за сметка на Потребителя.

В случай на връщане на доставен вече продукт и спазване на условията за цялостност на опаковката и неизползване на стоката, БУЛВИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД възстановява сумата по стойността на продукта/ите в 30-дневния законоустановен срок чрез платежното средство, ползване за плащане на поръчката. Всички разходи, които Потребителят е направил за получаването и връщането на закупената стока, комисионни на банки и други разходи извън сумата по стойността на продуктите от поръчката остават за негова сметка.